Všeobecné podmienky

Autobusová doprava

Cenové ponuky TravelTime, s.r.o. sú nezáväzné. V prípade Vášho záujmu o vykonanie prepravy, je potrebné vyplniť záväznú objednávku, ktorú Vám pošleme e-mailom  a vyplnenú odporúčame zaslať späť obratom. V prípade zaslania objednávky s časovým odstupom Vám po zistení voľných kapacít oznámime dostupnosť požadovaného autobusu.

Po obdržaní záväznej objednávky, Vám zašleme zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti a to v 100 % výške predbežnej ceny. Zaslaním zálohovej faktúry a následne Vašej úhrady sa naša spoločnosť zaväzuje vykonať prepravu podľa údajov na objednávke.
Po vykonaní prepravy Vám bude podľa výkonov poslaná vyúčtovacia faktúra.

Ceny

Ceny sú individuálne pre každú jednu prepravu osôb a sú dohodnuté na základe nezáväznej cenovej ponuky a záväznej objednávky.

Storno podmienky

Závisia od dátumu a hodiny prepravy. 10 dni pred prepravou 0%, 9 – 7 dní pred prepravou 10%, 6 – 4 dni pred prepravou 40%, 3 dni – 24 hodín pred prepravou 60%, 24 hodín a menej 100% z ceny prepravy.

Sme poistený na smrť alebo zranenie cestujúcich a stratu alebo poškodenie batožiny.